Leasing Nedir?

Finansal Kiralama

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.

Alışılmış kredi ilişkisinden farkı, kredinin kiracıya nakit olarak verilmemesi bunun yerine mal olarak verilmesidir.

Operasyonel Kiralama

Kiracı malı ekonomik ömründen daha kısa bir süre için kiralar ve kira dönemi sonunda malı leasing şirketine iade eder.

Kiracı malı satın almak isterse leasing şirketince belirlenen bedeli öder.

Leasing şirketi kalıntı ya da artık değer (residual value) üstünden yeni kiralamalar yaparak veya kiradan dönen malı satarak karını oluşturur. Bu bedelin doğru tespiti çok önemlidir ve gelişmiş 2. el pazarları olan ekipmanlar için yaygın olarak uygulanır.