Leasing Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kimler leasing yapabilir?

Sadece tüzel kişiler finansal kiralama yapabilir.

Kiralanan ekipmanın sahibi kimdir?

Kiralayan olarak ekipmanın sahibi Burgan Finansal Kiralama A.Ş.’dir.

Satın alacağım mal ile ilgili teşviğim var. Leasing yaparsam teşvik ne olacak?

Teşvik belgesine dahil yurt içi veya yurt dışı alımlar leasing yolu ile finanse edilebilir. Teşvikli yatırımlar leasing kanalı ile gerçekleştiğinde öncelikle teşvik devri yapılır.Leasing’den geçecek kısım için Burgan Leasing adına yeni bir teşvik çıkarılır.Böylece leasing konusu olan makinalara ait teşvik unsurları Burgan Leasing tarafından kullanılır hale gelir.( vergi istisnası gibi.) Bu istisnalar kiracının maliyetine yansıtılır.Kira KDVsi teşvikli işlemlere özel %1’dir.

Leasıng kiralarını gider olarak kullanabiliyor muyum?

Finansal Kiralama işlemleri için : Kiracı sadece faiz kısmını gider olarak yazabilmektedir. 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununda 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yapılan değişiklikle artık leasing kiraları gider olarak kullanılamıyor. Yeni yürürlüğe giren uygulamaya göre, kira faturaları anapara+faiz olarak kesilmektedir. Faturada anapara ve faiz ayrı ayrı gösterilmekte. Kiracı aktifleşen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanma hakkını, kendi bilançosunun aktifine kaydederek, yeniden değerlemeye ve amortismana tabi tutacaktır. Mülkiyet hakkı Leasing şirketinde olmaya devam edecektir.

Operasyonel Kiralama işlemleri için: Evet. Faturada belirtilen tüm tutar gider olarak yazabilmektedir.

Malın mutlaka sigortalanması gerekiyor mu?

Leasing kanununa göre Leasinge konu mallar Kiracı yada Kiralayan tarafından sigorta ettirilmek zorundadır. Kanun, bu kredi işleminin tamamen mala bağlı olması nedeniyle, sözleşme dönemi boyunca malın çalışır ve kullanılır durumda bulunmasına önem vermiştir. Bu nedenle sigorta konusu sözleşme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunlu bir hüküm olarak açıklanmıştır.

Finansal Kiralama yapmak için ne yapmalıyım?

Leasing başvuru formunu doldurmanız veya Burgan Leasing Şubelerindeki müşteri temsilcilerini aramanız yeterlidir.

Leasing sözleşmelerinde malın mülkiyet devri ne zaman olur?

21.11.2012 tarih 6361 sayılı yeni Kanun ile süre kısıtlaması kalkmıştır. KDV teşviği olan mallar için mülkiyet devri minimum süresi 380 gündür.

Kira ödemeleri nasıl belirlenir?

Alımını yaptığınız malın tutarı, vadesi ve talep ettiğiniz ödeme planına göre belirlenir.

Leasing sözleşmesinin herhangi bir masrafı var mı?

Noter harcamaları, ithal işlemlerde gümrük ve mal alımına ilişkin her türlü gider leasing masrafı olarak kiracıdan alınır.

Leasing sözleşmem sürerken aynı sözleşmeye ilişkin yeni işlemler yapabilir miyim?

Hayır. Yeni işlemler yeni bir sözleşme ve yeni bir sözleşme numarası alınarak gerçekleştirilebilir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi fesh edilebilir mi?

Evet, yeni kanun buna olanak sağlamaktadır.

Leasing işleminde vergi, resim, harç uygulaması var mıdır?

Finansal Kiralama Sözleşmesi ve sözleşme kapsamına alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.