Leasing Muhasebesi Nasıl Yapılır?

Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi

Finansal kiralama işlemleri ile ilgili düzenleme, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere 24 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete tarihli 4842 s. Kanun ile Vergi Usul Kanunu 290. mükerrer maddeyle eklenmiştir. Finansal kiralama işlemlerinin kiracı ve kiralayan açısından muhasebeleştirilmesi, 31 Temmuz 2003 tarih ve 25185 nolu Resmi Gazetede yayımlanan, Maliye Bakalığı 11 sıra nolu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile düzenlenmiştir.

Ayrıca Kiracı firmanın haklara kaydeceği kiralanan malın bedeli VUK 333, 339 ve 365 sıra nolu genel tebliğler ile düzenlenen şekilde amortismana tabi tutulacaktır.

Leasing Muhasebe Örneği