• Mehmet Nazmi Erten – Yönetim Kurulu Başkanı
  • Ali Murat Dinç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Hasan Hüseyin Uyar – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Suat Kerem Sözügüzel – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Hüseyin Cem Öge – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Dr. Cüneyt Akpınar – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür